Michał strokowski
 
2003-2005 :
Fotografuj sie w Workshop sesja pokazowa

Michał Strokowski  (+48) 694 309 501  prokadencja@o2.pl

made by