Michał strokowski
 
2006-2009 :
Osterode - Koncert na wiezy koscioła

Michał Strokowski  (+48) 694 309 501  prokadencja@o2.pl

made by