michał strokowski
 
Akttyvist
Uwaga
kultura

2009-2011

z Jarkiem

„Tararara” Koziara:

made by

Michał Strokowski  (+48) 694 309 501  prokadencja@o2.pl