Michał strokowski
 
 2009-2011:
kalejdoskop

Michał Strokowski  (+48) 694 309 501  prokadencja@o2.pl

made by