Michał strokowski
 
2012 - ∞
z jarkiem „tararara” koziara:
Wielka orkiestra swiatecznej pomocy

Michał Strokowski  (+48) 694 309 501  prokadencja@o2.pl

made by

fot.: indyyk@o2.pl  i Michał Strokowski