michał strokowski
 
 1999-2003 stacja wolimierz

Michał Strokowski  (+48) 694 309 501  prokadencja@o2.pl

made by