Michał strokowski
 
1999-2003 :
forum fabricum

Michał Strokowski  (+48) 694 309 501  prokadencja@o2.pl